27/05/2015

Gŵyl Nôl a Mla'n 2015 : Llangrannog

Gŵyl Gerddorol yn Llangrannog, AM DDIM.
Music Festival in Llangrannog, FREE. 

Eeni, rydym ni'n dathlu 100 mlynedd T. Llew Jones.
This year we are celebrating T.Llew Jones' 100th birthday.

05/06/2015 - Nos Wener o 7yh ymlaen
CANDELAS
YSGOL SUL
UUMAR
WELSH WHISPERER

06/06/2015 - Dydd Sadwrn o 1yh ymlaen
DAFYDD IWAN
SŴNAMI
AIL SYMUDIAD
FORTZA
CÔR MEIBION BLAENPORTH
RAFFDAM
CORAU YSGOLION
+ADLONIANT I'R PLANT

Manylion cyswllt / Contact Details
Pentre Arms - 01239 654345
Y Llong - 01239 654510
Gwersylla - 07950 568538


No comments:

Post a Comment