20/05/2015

Amserlen Gŵyl Nôl a Mla'n 2015

Gŵyl Nôl a Mla’n
Nos Wener 05/06/15

Amser
Y Pentre
Y Llong / Ship
19:00
Welsh Whisperer


19:30

Uumar
20.30

Welsh Whisperer
20:30
Ysgol Sul


21:30


Welsh Whisperer
22:00
CandelasGŵyl Nôl a Mla’n
Dydd Sadwrn 06/06/15

Amser
Y Pentre
Y Ship / Llong
13:00

Ysgol T. Llew Jones

13:30

Jac Russell
Helfa Drysor

14:00

Creu Cerdd a Rap gyda Aneirin Karadog Bardd Plant Cymru

14:30

Amser Stori T.Llew yn y Garafan Sipsiwn
15:00

Ysgol Bro Siôn Cwilt

15.30

Râs Hwyaid gyda Jac Russell
Cyfle i blant dynnu llun gyda Jac

16:00


Dafydd Iwan a’r Band

17:00

Raffdam


18:00


Côr Meibion Blaenporth
19:00

Fortza


20:00


Ail Symudiad

21:00

Sŵnami


22:00


Dafydd Iwan a’r Band1 comment: