05/06/2014

Amserlen Gwyl Nol a Mlan 2014

Nos Wener, Mehefin 6ed 2014

19:00
Nofa

(Llwyfan y Pentref)
19:30
Band Dixie Rhys Taylor
(Llwyfan y Ship)

20:00
Lowri Evans a’r Band

(Llwyfan y Pentref)
21:00
Band Dixie Rhys Taylor

(Llwyfan y Ship)
21:30
Al Lewis a’r Band

(Llwyfan y Pentref)

Dydd Sadwrn, Mehefin 7fed 2014

13:00
Ysgol T. Llew Jones

(Llwyfan y Ship)
13:30
Adloniant plant

(Llwyfan y Ship)
14:00
Aneirin Karadog

(Llwyfan y Ship)
14:30
Adloniant plant

(Llwyfan y Ship)
15:00
Ysgol Bro Sion Cwilt

(Llwyfan y Ship)
16:00

Côr y Wiber

(Llwyfan y Ship)
17:00

Mellt

(Llwyfan y Pentref)
18:00

Kizzy Crawford

(Llwyfan y Ship)
19:00

Hwntws

(Llwyfan y Pentref)
20:00

Brython Shag
(Llwyfan y Ship)

21:00

*Blaidd

(Llwyfan y Pentref)
22:00

H a’r Band

(Llwyfan y Ship)
*Mae ein meddyliau a phob cydymdeimlad gyda aelod o Endaf Gremlin ac yr ydym yn llwyr ddeall na fyddan nhw'n medru perfformio nos Sadwrn. Diolch yn fawr i Blaidd am gytuno i lenwi'r bwlch.

No comments:

Post a Comment