06/06/2013

Amserlen Gŵyl Nôl a Mla'n 2013!

Isod mae bras amserlen ar gyfer Gwyl Nol a Mlan 2013. Gall amserau newid yn ystod yr ŵyl, felly cofiwch ddod yn ddigon cynnar i sicrhau eich bod yn gweld yr holl fandiau!

Nos Wener, Mehefin 7fed 2013

19:00: Castro
20:00: Y Ffug
21:00: DOM
22:00: Fflur Dafydd ar Barf

Nos Sadwrn, Mehefin 8fed 2013

19:00 Mattoidz 
20:00 Cowbois Rhos Botwnnog 
21:00 Y Bandana 
22:00 Mynediad Am Ddim 

Ac yn y dydd...
13:00 Ysgol T Llew Jones
13:20 Dawns Llangrannog
13:30 Heini
14:00 Eurig Salisbury
14:10 Ysgol Bro Sion Cwilt
14:30 Heini
15:30 Heini
16:00 Mynediad am Ddim
17:00 Bois Y Frenni
18:00 Côr Corlan

No comments:

Post a Comment